VŠĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras

Rekvizitai:

Vytauto g. 96, Ariogala
LT-60260 Raseinių r.
Įmonės kodas 172415419

Darbo laikas:

I-V - 7:30 - 17:00 val.
VI - nedarbo diena
Gydytojų darbų grafikai

Veikla

VšĮ Ariogalos PSPC vykdydamas veiklą vadovaujasi  Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos VšĮ Ariogalos PSPC veiklą licencijavo 1999-04-08.

 

2023m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ›››

2023m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ›››

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2022-09-30 ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2022 m. I pusmetis ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2022 m. I ketvirtis  ›››

2021 m. veiklos ataskaita ›››

2021 m. finansinės veiklos ataskaita ›››

2021 m. aiškiniamasis raštas ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2021-09-30 ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2021-06-30 ›››

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31 ›››

2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2020 m. ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2020-09-30 ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2020-06-30 ›››

 

Finansinė veiklos ataskaita iki 2020-03-31

I ketvirčio ataskaitos ›››

 

2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita ›››

2019 m. aiškinamasis raštas ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31 ›››

 

Finansinė veiklos ataskaita iki 2015-03-31

I ketvirčio ataskaitos ›››

 

Finansinė veiklos ataskaita iki 2015-06-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ›››

Finansinės būklės ataskaita ›››

Veiklos rezultatų ataskaita ›››

Aiškinamasis raštas ›››

 

Finansinė veiklos ataskaita  iki 2015-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita ›››

2015m. finansinių ataskaitų rinkinys >>>

2015m. vadovo veiklos ataskaita >>>

Sprendimas dėl 2015 m. finansinių ataskaitų patvirtinimo >>>

 

Finansinė veiklos ataskaita  iki 2016-04-14

Aiškinamasis raštas >>>

I ketvirčio ataskaitos >>>

 

Finansinė veiklos ataskaita  iki 2016-06-30

I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys >>>

Mažos vertės pirkimai II ketvirtis >>>

 

Aiškininamasis raštas 2016-09-30 >>>

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 >>>

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30 >>>

Nematerialiojo turto balansinės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016-09-30 >>>

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-09-30 >>>

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016-09-30   >>>

Ilgalaikiojo materialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  2016-09-30 >>>

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas 2016-09-30 >>>

2016 m. direktoriaus veiklos ataskaita >>>

Aiškinamasis raštas 2017-04-20 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31 >>>

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30 ›››

 

2017 m. aiškinamasis raštas ›››

2017 m. veiklos ataskaita ›››

2018 m. aiškinamasis raštas ›››

2018 m. veiklos ataskaita ›››

Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 ››› 

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31 ›››

Sprendimas dėl 2018 m. finansinių ataskaitų patvirtinimo ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30 ›››

 

© 2012-2020 VŠĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras. Visos teisės saugomos
Sprendimas: CWEB.lt